Atles Esports Club

Disseny i programació Destacats, Disseny interactiu

La gent de secretariat.cat són els encarregats de fomentar la vida assosiativa i la participació ciutadana, dels barris de Sants i Hostafrancs. També són els encarregats de gestionar el Centres esportius municipals de l’Espanya Industrial i la Bordeta. Ens van demanar si els podríem ajudar a posar en marxa la web d’Altes, l’empresa que gestiona els dos centres esportius.

Es va plantejar el problema de que la gent no coneixia la marca Atles sinó el nom del gimnàs concret. Interessava crear un gran paraigües on la punta passava a ser Atles, i sota tota l’estructura amb els dos centres amb una sèrie de serveis en comú com el pàdel, estètica i salud.