Globalbook

Disseny i programació Disseny interactiu

Globalbook és una plataforma TIC independent que proporciona al sector editorial i la distribució del llibre una eina intel·ligent i eficaç al núvol, per a en temps real proporcionar informació constant de l’evolució de les vendes, control d’stocks als magatzems, catàlegs en viu de l’editor… contacta amb noslatres per dissenyar i crear la web corporativa.

La funció de la web ha de ser d’informació corporativa (branding) i de repositori de noticies dels sector, així com en alguns apartats de la web, un espai d’enllaços externs cap a  empreses del sector o socis tecnologics.

Tenien també la necessitat de integrar una newsletter, amb la web, donant molta importancia a la recollida de dades, d’aquesta manera alimentar i fer creixer la bbdd ja exsient, el CMS escollit és Mailchimp.

La integració a les xarxes socials és només a twitter i un enllaç al perfil d’empresa de Linkedin, són les úniques xarxes socials que tindràn presencia actualment, doncs el sector així ho requereix

Web: globalbook.eu